Toán lớp 4 trang 22 2022

You are viewing the article: Toán lớp 4 trang 22 2022 at Giamcanlamdep.com.vn

Or you want a quick look: Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập trang 22

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 22 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải 5 bài tập của bài Luyện tập trang 22. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập trang 22

Giải bài tập Toán 4 trang 22

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 4)

a) Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Gợi ý đáp án:

a) Số bé nhất có một chữ số, có hai chữ số, có ba chữ số lần lượt là 0 ; 10 ; 100.

b) Viết số lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số, có ba chữ số lần lượt là 9 ; 99 ; 999.

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 4)

a) Có bao nhiêu số có một chữ số?

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?

See also  TOP phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu tốt nhất hiện nay 2022

Gợi ý đáp án:

a) Có 10 chữ số có một chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

b) Dãy các số có hai chữ số là: 10; 11; 12; ... 97; 98; 99.

Dãy số trên là dãy số cách đều, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Dãy số đã cho có số số hạng là:

(99 - 10) : 1 + 1 = 90 (số hạng)

Vậy có 90 số có hai chữ số.

Bài 3 (trang 22 SGK Toán 4)

Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 859☐67 < 859 167;

c) 609 608 < 609 60☐;

b) 4☐2 037 > 482 037;

d) 264 309 =☐64 309.

Gợi ý đáp án:

a) 859 067 < 859 167;

c) 609 608 < 609 609;

b) 492 037 > 482 037;

d) 264 309 = 264 309.

Bài 4 (trang 22 SGK Toán 4)

Tìm số tự nhiên x, biết:

Chú ý: Có thể giải như sau, chẳng hạn:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy x là 0; 1; 2; 3; 4.

Gợi ý đáp án:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy x là: 0; 1; 2; 3; 4.

b) Các số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là: 3; 4. Vậy x là: 3; 4.

Bài 5 (trang 22 SGK Toán 4)

Tìm số tròn chục x, biết: 68 < x < 92.

Gợi ý đáp án:

Các số tự nhiên tròn chục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là: 70; 80; 90. Vậy x là: 70; 80; 90.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  ADN và bản chất của gen 2022

Leave a Reply