Tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (2 mẫu) 2022

Or you want a quick look: Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 được lập ra để trình lên cấp lên xin kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Với 2 mẫu tờ trình dưới đây, bạn chỉ cần thay đổi một chút thông tin cho phù hợp với cơ quan, trường học của mình.

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

Nội dung của mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

  • Tiêu ngữ và quốc hiệu "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" ...
  • Cần có đơn vị kính gửi
  • Căn cứ thành lập tờ trình
  • Lý do
  • Thống kê các mục cần chi tiêu
  • Mục đích khi xin kinh phí

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 - Mẫu 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ..................

Tôi tên là: ..............

Chức vụ: Trưởng ban nữ Công gia chánh

See also  Các làm lẩu lươn tại nhà, đơn giản mà ngon hơn ngoài hàng 2022

Để thiết thực Chào mừng ..... năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/.......). Tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cùng hướng về ngày 20/10 đối với chị em đang công tác tại trường; Được sự thống nhất và cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và BCH Công đoàn, Ban nữ công gia chánh tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm .... năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Để góp phần tổ chức thành công buổi tọa đàm nói trên nay ban nữ công gia chánh kính trình với BGH nhà trường và xin BGH nhà trường nhà hỗ trợ cho ban nữ công gia buổi lễ một khoản kinh phí nhằm phục vụ cho buổi tọa đàm, cụ thể là: ………………. đồng (……………………………………..)

Kính mong BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện để buổi tọa đàm diễn ra và thành công tốt đẹp.

Trong lúc chờ đợi sự quan tâm của BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện phê duyệt chúng tôi xin chân thành cám ơn!

........., ngày .....tháng ....năm ....

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNGTM. BAN NỮ CÔNG

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 - Mẫu 2

CÔNG TY …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: …/…..
V/v xin kinh phí 20-10

……, ngày ….. tháng ….. năm…

Kính gửi: ………………………………………….

Tên tôi là:....................................................Chức vụ:.........................................................

Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng 20/10/20........... của ....................

See also  Cách gửi lời chúc mừng đến người ấy đầy bất ngờ và lãng mạn 2022

Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 cụ thể như sau:

Dự trù kinh phí

TTDANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓAĐVTS.LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN
Hội diễn văn nghệ
1Hỗ trợ công tác chỉ đạoNgười2
2Hổ trợ làm sân khấuNgười3
3Phông sự kiệnTấm1
4Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạchNgười2
5Hỗ trợ dẫn chương trìnhNgười2
6Thuê loa đài, đàn oganBuổi1
Giải thưởng
7Giải nhấtGiải1
8Giải nhìGiải2
9Giải BaGiải3
10Giải KKGiải5
11Hổ trợ giám khảoNgười2
Cộng:

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:……………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo ........................... xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu vt;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply