Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo – Soạn văn 8 tập 2 bài 19 2022

Or you want a quick look: Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo lớp 8

Mời các bạn học sinh lớp 8 cùng tham khảo bài Soạn: Câu nghi vấn tiếp theo được Download.vn đăng tải trong bài viết dưới đây.

Với mẫu bài soạn này sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 20 đến trang 24 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 2. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải bài soạn tại đây.

Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo lớp 8

Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo đầy đủ

III. Những chức năng khác.

Xét các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

a)

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ?

(Vũ Đình Liên, Ông đồ)

b) Cai lệ không để cho chị Dậu được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát:

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất!

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

c) Đê vỡ rồi! Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không? Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)

d) Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao?

(Hoài Thanh, Ý nghĩa văn chương)

e) Đến lượt bố tôi ngây người ra như không tin vào mắt mình.

- Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy!

See also  Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là ngày nào? Các hoạt động kỷ niệm 2022

(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi)

- Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu nghi vấn?

- Câu nghi vấn trong đoạn trích trên có dùng để hỏi không? Nếu không dùng để hỏi thì dùng để làm gì?

- Nhận xét về dấu kết thúc những câu nghi vấn trên (có phải bao giờ cũng là dấu chấm hỏi không?).

Trả lời:

- Các câu nghi vấn:

+ Câu a) - Hồn ở đâu bây giờ?

+ Câu b) - Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?

+ Câu c) - Có biết không?… Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?

+ Câu d) - Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao?

+ Câu e) - Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy!

- Các câu nghi vấn trong các đoạn trích trên đây đều không dùng để hỏi, mà dùng để:

+ Bộc lộ cảm xúc, hoài niệm về quá khứ (a).

+ Đe dọa (b, c).

+ Khẳng định (d).

+ Bộc lộ sự ngạc nhiên (e).

- Không phải tất cả các câu nghi vấn đều kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Ví dụ ở đoạn văn (e), câu nghi vấn thứ hai kết thúc bằng dấu chấm than.

IV. Luyện tập

1. Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

a. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu nghi vấn:

- Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư?

- Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?

- Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn chiếc lá nhẹ nhàng rơi?

- Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bóng bay?

b. Những câu nghi vấn.

- Ở đoạn a: Biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên.

- Ở đoạn b: Phủ định, biểu lộ tình cảm, cảm xúc nối tiếc và nhớ nhung.

- Ở đoạn c: Cầu khiến, biểu lộ tình cảm, cảm xúc.

- Ở đoạn d: Phủ định, biểu lộ tình cảm, cảm xúc.

See also  Cách uống vitamin E và C kết hợp cùng lúc để đạt hiệu quả 2022

2. Xét những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

a. Xác định câu nghi vấn và dấu hiệu hình thức của nó:

- Sao cụ lo xa quá thế? Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại? Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

- Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?

- Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử.

- Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?

Dấu hiệu hình thức của câu nhi vấn ở đây là có những từ để hỏi (sao, gì, làm sao, sao, ai) và khi viết có dấu chấm hỏi ở cuối câu.

b. Những câu nghi vấn đó được dùng để:

- Phủ định (3 câu nghi vấn trong đoạn a).

- Biểu lộ sự băn khoăn, ngần ngại (câu nghi vấn trong đoạn b).

- Khẳng định (câu nghi vấn trong đoạn c)

- Hỏi (cả 2 câu nghi vấn trong đoạn d).

c. * Trong số những câu nghi vấn đó, những câu sau có thể được thay thế bằng câu không phải là câu nghi vấn mà có ý nghĩa tương đương.

- Sao cụ lo xa quá thế? Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại? Ăn mãi hết đi đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

- Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?

- Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?

* Những câu có ý nghĩa tương đương:

- Cụ không phải lo xa quá như thế. Bây giờ không phải nhịn đói mà để tiền lại. Ăn hết thì lúc chết không có tiền để mà lo liệu.

- Không biết chắc thằng bé có thể chăn dắt được đàn bò hay không.

- Thảo mộc tự nhiên có tình mẫu tử.

3. Đặt hai câu nghi vấn không dùng để hỏi:

- Cậu có thể kể cho tớ nghe nội dung của bộ phim “Cuốn theo chiều gió” được không?

- Lão Hạc ơi, sao đời lão khốn cùng đến thế.

4. Trong giao tiếp, nhiều khi những câu nghi vấn như “Anh ăn cơm chưa"?

“Cậu đọc sách đấy à?” “Em đi đâu đấy?” không nhằm để hỏi mà để chào, làm quen, mối quan hệ giữa người nói với người nghe thường xã giao.

See also  Bài dự thi thực hiện di chúc của Bác Hồ 2022

Soạn bài Câu nghi vấn tiếp theo cực ngắn

III. Những chức năng khác

- Các câu nghi vấn và tác dụng của nó:

a. Hồn ở đâu bây giờ? (Bộc lộ cảm xúc, hoài niệm về quá khứ)

b. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? (Đe dọa)

c. Có biết không? Lính đâu? Sao bây dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à? (Đe dọa)

d. Cả đoạn trích d là một câu nghi vấn. (khẳng định)

e. Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy! (Bộc lộ sự ngạc nhiên)

- Không phải tất cả các câu nghi vấn bao giờ cũng kết thúc bằng dấu chấm hỏi, có thể là dấu chấm than, chấm lửng, dấu chấm.

IV. Luyện tập

Câu 1:

- Đọc kĩ từng đoạn trích, chú ý những câu nào có dấu hỏi chấm ở cuối câu. Đó chính là câu nghi vấn.

- Tác dụng:

+ Hầu hết dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

+ Riêng câu nghi vấn trong đoạn trích (a) có thêm sắc thái ngạc nhiên, trong (b) và (d) có sắc thái phủ định, trong (c) có sắc thái cầu khiến.

Câu 2:

- Khi đọc từng đoạn trích chú ý các câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi và có các từ nghi vấn: Sao, gì, làm sao, ai. Đó là các câu nghi vấn.

- Tác dụng: Hỏi, phủ định, khẳng định, bộc lộ sự băn khoăn, ngần ngại, …

- Trong các câu nghi vấn tìm được, các câu ở đoạn trích (a), (b), (c) có thể thay thế được bằng câu không phải câu nghi vấn mà có ý nghĩa tương đương.

Câu 3: Đặt hai câu nghi vấn không dùng để hỏi:

- Cậu có thể kể cho tớ nghe nội dung của bộ phim "Cuốn theo chiều gió" được không?

- Lão Hạc ơi, sao đời lão khốn cùng đến thế.

Câu 4:

Trong giao tiếp, nhiều khi những câu nghi vấn như "Anh ăn cơm chưa?" "Cậu đọc sách đấy à?" "Em đi đâu đấy?" không nhằm để hỏi mà để chào, làm quen, mối quan hệ giữa người nói với người nghe thường xã giao.

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply