Quản lý thông tin trường học với phần mềm vnEdu 2022

Or you want a quick look: Hướng dẫn quản lý thông tin trường học với VnEdu

Hiện tại có rất nhiều phần mềm quản lý thông tin giáo dục từ trường học cho đến các cấp quản lý, sắp xếp và kết nối các thông tin gia đình, nhà trường và xã hội góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học hiện nay. Phần mềm VnEdu hiện đang là phần mềm có phân hệ dành riêng cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

VnEdu sẽ giúp các trường dễ dàng Quản lý trường học và các ứng dụng khác trên Mạng giáo dục Việt nam như: Quản trị website, sắp xếp thời khóa biểu TKB... Dưới đây là cách quản lý thông tin trường học trên phần mềm VnEdu.

Hướng dẫn quản lý thông tin trường học với VnEdu

1. Cách khởi tạo trường mới

Chức năng này chỉ dành riêng cho quản trị của Viễn thông tỉnh. Để khởi tạo một trường học mới, bạn hãy thực hiện bằng các bước như hình minh họa dưới đây.

VnEdu QL

Một số lưu ý khi khởi tạo trường mới:

 • Mã VEMIS: Là mã của trường được quy định trên hệ thống VEMIS. Thông tin này không bắt buộc phải có.
 • Tài khoản admin: Là tài khoản quản trị của trường. Hệ thống sẽ tự động cấp mật khẩu khởi tạo cho tài khoản này.
 • Những ô hệ thống báo màu đỏ là bắt buộc phải nhập thông tin.
 • Đối với cấp Sở và phòng GD có thể vào trang thông tin chi tiết của trường để bổ sung thêm thông tin trường.
 • Đạt/Chưa đạt chuẩn quốc gia đối với những trường thuộc cấp quản lý của mình.
See also  Cách làm trân châu tại nhà cực đơn giản! 2022

Sau khi nhập xong các thông tin cơ bản của trường, hãy bấm nút Chấp nhận để hoàn tất việc khởi tạo. Khi đó, tên của trường mới sẽ xuất hiện trên danh sách trường học.

2. Cách sửa, xóa thông tin trường học

VneDU

Chức năng này dành riêng cho quản trị của Viễn thông tỉnh, Sở và Phòng GD. Để điều chỉnh thông tin hoặc xóa trường học, thực hiện như sau:

 • Bước 1: Mở ứng dụng Quản lý trường.
 • Bước 2: Tìm trường cần điều chỉnh thông tin hoặc xóa từ danh sách trường học.
 • Bước 3: Nhấn chuột để đánh dấu trường cần tìm và làm theo hướng dẫn như hình minh họa dưới đây.

Một số lưu ý khi thực hiện sửa và xóa thông tin trường học:

 • Chọn chức năng Chức năng khác/ Xuất Excel để xuất mật khẩu cho tài khoản admin của các trường.
 • Chức năng Xóa chỉ thực hiện xóa tên trường chọ khỏi danh sách trường chức không xóa hẳn trường đó trong Cơ Sở Dữ Liệu để tránh trường hợp xóa nhầm trường đã có dữ liệu.
 • Để chuyển vào trang Quản lý trường học của nhà trường, bấm biểu tượng bảng nhỏ ở cột "Go". Lưu ý ở đây tài khoản quản trị của viễn thông tỉnh chỉ có thể xem chứ không thể can thiệp vào dữ liệu trên trang của nhà trường.

3. Một số tính năng khác

Tải khoản quản trị của Viễn thông tỉnh có thể sử dụng một số chức năng khác đối với các trường trên trang Danh sách trường học như hướng dẫn như ở hình thứ nhất, bao gồm:

 • Xuất danh sách toàn bộ các trường đã được khởi tạo trên VnEdu của tình mình ra file Excel.
 • Xuất danh sách các trường được đặt giới hạn SMS của tỉnh mình ra file Excel.
 • Giới hạn SMS SLLĐT: đặt giới hạn số lượng tin SMS SLLĐT dành cho nhà trường.
 • Giới hạn SMS điều hành: đặt giới hạn số lượng tin SMS điều hành dành cho nhà.
 • Cấu hình Sổ liên lạc điện tử: Cấu hình cơ chế áp dụng SLLĐT cho nhà trường.
 • Reset mật khẩu: đặt lại mật khẩu cho tài khoản admin (do VT tỉnh tạo) của trường về giá trị ban đầu mà hệ thống khởi tạo.
 • Cấu hình OTP: Cho phép nhà trường cấu hình đăng nhập mã OTP để bảo mật và xác nhận thông tin người dùng.
See also  Những cô gái tuyệt vời là người con gái sống đơn giản! 2022

Xem thêm: Cách sử dụng VnEdu để tra cứu điểm thi, tra cứu thông tin học sinh.

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply