Ngày thành lập Đoàn là ngày nào? Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? 2022

Or you want a quick look: Ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

Ngày thành lập Đoàn là ngày nào? Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Đây là câu hỏi có lẽ vẫn nhiều người chưa nắm rõ. Để giải đáp cho những câu hỏi này thì mời bạn tham khảo ngay bài viết dưới đây của META.vn để nắm rõ hơn nhé!

Tìm hiểu ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

Vào mùa Xuân năm 1931, trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để thảo luận về công tác thanh niên và đưa ra những quyết định có ý nghĩa đặc biệt như: Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ra các ủy viên của Đảng để phụ trách công tác Đoàn.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên tại cả 3 miền Bắc  - Trung - Nam phát triển mạnh mẽ nên đã xuất hiện rất nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1500 đoàn viên. Tại một số địa phương cũng đã hình thành các tổ chức Đoàn xã, huyện và cơ sở. Chính sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã kịp thời đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đây là một sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta.

Được Bác Hồ và Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp ngày 22 - 25/3/1961 quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc cũng như quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác thanh niên) là ngày thành lập Đoàn hằng năm. Theo đó, ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh quang. Kể từ ngày 26/3/1931 đến nay thì Đoàn đã đổi tên nhiều lần để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, đó là:

See also  Valentine trắng là ngày gì, có ý nghĩa gì? Quà Valentine trắng nên tặng gì? 2022
 • 1931 - 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
 • 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 • 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
 • 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
 • 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
 • 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
 • 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:

 • Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn được bầu cử lập ra, thực hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 • Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc và cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra, còn giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo chính là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.
 • Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới nghe lệnh cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân tuân lệnh tổ chức.
 • Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị định của Đoàn thì các thành viên đều được cung cấp đầy đủ thông tin và được bày tỏ ý kiến của mình. Nếu ý kiến thuộc về thiểu số sẽ được quyền bảo lưu và báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song cần phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết hiện hành.

Các hoạt động và tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Nhiệm vụ của đoàn viên

 • Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, tích cực học tập và lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Gương mẫu chấp hành và vận động các thanh - thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền, chấp hành nghiêm chỉnh các Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí theo đúng quy định.
 • Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng các hội như: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh - thiếu niên và đội viên trở thành đoàn viên.
See also  Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào 2022

Quyền hạn của đoàn viên

 • Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
 • Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
 • Có quyền thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên bao gồm những thanh - thiếu niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện các mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó chính là những Đoàn viên Cộng sản trẻ tuổi, là một nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Hơn nữa, Đoàn TNCS HCM là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Đảng sẽ trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.

Chính vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất, Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…

Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về Đảng. Đồng thời, Đoàn có quyền đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI (lần 2). Theo đó, thanh niên cần phải tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu và thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

See also  Cách tắt cập nhật ứng dụng tự động trên Windows 10 2022

Như vậy, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên của mọi thời đại là rất quan trọng và vô cùng lớn lao.

Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản

Bài hát của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lời bài hát Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hòa

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,
Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.

Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,
Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.

Bài hát Thanh niên làm theo lời Bác - bài hát chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Hoàng Hòa sáng tác năm 1953, đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Bài hát được ra đời trong hoàn cảnh khi tác giả từng là Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên. Vào một sáng tháng 3 năm 1953 trong một lần đi công tác tại khu du kích Đông Hồ (Hưng Yên), tình cờ nhạc sĩ được đọc báo Cứu quốc có in bài tường thuật Bác Hồ tới thăm một tổ thanh niên xung phong tại Việt Bắc. Bốn câu thơ trong bài báo đã cuốn hút tâm hồn nhạc sĩ và khiến anh nảy ra một ý nghĩ rằng phải làm thế nào để truyền bá lời dạy của Bác cho thanh niên một cách nhanh chóng và rộng rãi. Sẵn với cây đàn ghi ta, Hoàng Hòa đã bắt tay ngay vào phổ nhạc với bốn câu thơ. Từ đó, bài hát đã được ra đời vào ngay hôm đấy, thanh niên địa phương đã được hát bài hát này. Sau đó, bài hát đã nhanh chóng được phổ biến rộng cả tỉnh và toàn quốc.

Trên đây là một số thông tin về ngày thành lập Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!

Đừng quên truy cập website META.vn để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé!

>> Tham khảo thêm:

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply