Mẫu phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức 2022

Or you want a quick look: PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức được ban hành kèm theo Quyết định 1237/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển hồ sơ cán bộ, công chức. Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ tên hồ sơ, chức vụ công tác, đơn vị công tác. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mã số hồ sơ CCVC:……….

………., ngày…..tháng…..năm…..

1. Họ và tên trên hồ sơ:.........................................

2. Tên gọi khác: ………………. Năm sinh:..............

3. Chức vụ, đơn vị công tác cũ:..............................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

4. Đơn vị công tác mới:........................................

Hồ sơ được chuyển đi bao gồm các thành phần sau:

STTTên, nội dung tài liệuSố tờ/số bảnGhi chú

(Nếu số lượng tài liệu nhiều hơn số dòng trên đây, thì lập bảng kê kèm theo mẫu này)

Người nhận
(ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng quan, đơn vị quản hồ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Nên sử dụng chế độ nào trên điều hòa để tiết kiệm điện năng 2022

Leave a Reply