Mẫu đơn xin đi học hệ tại chức – Đơn xin đi học hệ tại chức 2022

Or you want a quick look:

Với những người đang làm công việc tự do thì việc đi học tại chức sẽ không gặp vấn đề gì, tuy nhiên với nhiều cán bộ, công nhân viên muốn tham gia các lớp học tại chức - vừa học vừa làm để nâng cao trình độ sẽ cần có đơn xin đi học tại chức để được tạo điều kiện cho việc học tập. Mẫu đơn xin đi học tại chức được gửi đến cấp trên và chờ đợi được xét duyệt, ngoài ra với đơn xin đi học chúng ta có thể nhận được một số chính sách áp dụng cho cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ do nhà nước quy định. Dưới đây là mẫu đơn xin đi học tại chức chi tiết và đã được chỉnh sửa chuẩn để mọi người sử dụng ngay sau khi tải file về máy.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
--------o0o---------

ĐƠN XIN ĐI HỌC

Kính gửi: - ................................................. ..................................................................

- Phòng .............................................. ..................................................................

- Thường trực .................................... ..................................................................

Tên tôi là: .................................................... ..................................................................

Sinh ngày: ................................................... ..................................................................

Quê quán: ................................................... ..................................................................

Đơn vị công tác: .......................................... ..................................................................

Theo nhu cầu thực tế công việc hiện nay, nhằm nâng cao trình để để phục vụ công việc của bản thân. Tôi đã tham gia thi tuyển vào Trường......................................................... và đã trúng tuyển.

See also  Mua đồ trang trí sinh nhật cho con ở tại TPHCM 2022

Vậy tôi viết đơn này kính xin......................................................... tạo điều kiện cho tôi được đi học.

Thời gian học: 2 ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Tôi xin hứa trong và sau thời gian học sẽ công tác và thực hiện đầy đủ các nội qui, qui định của cơ quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

..., ngày.......Tháng...... Năm .....

Xác nhận của thủ trưởng
đơn vị công tác

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply