Mẫu đơn đăng ký dự tuyển Giáo viên năm 2018 2022

Or you want a quick look: ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 20..

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển Giáo viên năm 2018 là mẫu được sử dụng nhằm hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên. Đơn đăng ký dự tuyển giáo viên được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội Vụ. Đây là mẫu đơn bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức. Mời thầy cô cùng tham khảo mẫu đơn đăng ký dự tuyển giáo viên mới nhất dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày…… tháng…… năm 20 ………

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 20..

Kính gửi: UBND ………………….……………… (1)

Họ và tên:………………………….…………..Nam/Nữ:……..……...

Ngày sinh:………………………………….……………………………

Quê quán:……………………………….……………………………...

Hộ khẩu thường trú:……………………….….……………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………….……………….…………….

Điện thoại liên lạc:……………………….……………..……………...

Dân tộc: ……………………………….………………..……………...

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:……….……………...………....

Đối tượng ưu tiên (nếu có): ………………………………………………(2)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2015 của UBND…………….………………. (1), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển giáo viên cấp học……………… (3) ở vị trí việc làm có mã số đăng ký dự tuyển VC…..…. (4). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển. Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị.

See also  Những bài thơ về ngày 20 tháng 11 tri ân thầy cô và mái trường 2022

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự thi, gồm: .....................................................................................................................................(5)

4. Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ;

5. Bản sao hộ khẩu thường trú;

6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên: Có: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển Giáo viên năm 2018 Không: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển Giáo viên năm 2018

7. 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận;

8. 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai, kết quả tuyển dụng của tôi bị hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

nh đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên UBND cấp huyện nơi nộp hồ sơ dự tuyển;

(2) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(3) Ghi rõ cấp học: mầm non, tiểu học, THCS;

(4) Ghi đúng mã số của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (theo bảng nhu cầu tuyển dụng);

(5) Ghi rõ tên của các bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ nộp kèm hồ sơ.

Thầy cô giáo và các bạn có thể tham thảo thêm các tài liệu ôn thi viên chức Giáo viên dưới đây để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 sắp tới.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  18 Loại Hộp đựng cơm giữ nhiệt tốt nhất hiện nay cho dân văn phòng 2022

Leave a Reply