Mẫu bìa bài thu hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 2022

Or you want a quick look: Mẫu bìa bài thu hoạch theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Để bài thu hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên được đánh giá cao thì không thể không nhắc đến mẫu bìa đẹp và đúng chuẩn.

Mẫu bìa bài thu hoạch là mẫu bìa được sử dụng ở đầu trang trong bài thu hoạch, yêu cầu về nội dung mẫu bìa thu hoạch là phải nêu rõ nội dung thông tin về trường, nơi đào tạo, thông tin của sinh viên làm bài thu hoạch, thông tin chính xác ngắn gọn vê chủ đề thu hoạch đó. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo mẫu bìa bài thu hoạch trong bài viết dưới đây.

Mẫu bìa bài thu hoạch theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Mẫu bìa thu hoạch này hoàn toàn tương thích với cả Word 2003/2007/2010/2013/2016. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các bài Thu hoạch bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên dưới đây:

Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Mầm non hạng III

Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng III

Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II

See also  Phiếu đăng ký bồi dưỡng chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non 2022

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng hạng giáo viên THCS hạng II

Nội dung bài thu hoạch

- Mục đích

+ Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên ....... hạng ....... trong thời gian học.

+ Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua bồi dưỡng; đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng năng đã thu nhận được vào thực tiễn công tác của chức danh nghề nghiệp giáo viên ..... .. hạng....

- Yêu cầu

+ Cuối khóa học, mỗi học viên viết một bài thu hoạch gắn với công việc mà mình đảm nhận, trong đó nêu được kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc.

+ Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể sẽ được thông báo cho học viên khi bắt đầu khoa học.

+ Đảm báo đúng yêu cầu của một bài thu hoạch

+ Độ dài không quá 25 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5.

+ Văn phong, cách viết có phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có số liệu minh chứng rõ ràng.

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply