Lời dẫn chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 2022

Or you want a quick look: Mẫu lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Để chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, thì không thể thiếu kịch bản cũng như lời dẫn chương trình chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Những mẫu lời dẫn trong tài liệu này được tổng hợp, biên soạn kỹ lưỡng giúp các bạn lên chương trình Đại hội Chi bộ dễ dàng hơn.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Vậy mời các bạn tham khảo 3 mẫu lời dẫn chương trình trong tài liệu này. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm cả mẫu báo cáo Đại hội Chi bộ, mẫu giấy mời cũng như mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ.

Mẫu lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

1. Ổn định tổ chức, chào cờ:

Kính thưa các đồng chí.

Thưa toàn thể Đại hội.

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm! chào cờ! chào - Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa Đại hội.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI.

Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ .................. về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Cảnh Hóa, của Chi bộ trường.................

Hôm nay, ngày.... tháng ..... năm 2020, Chi bộ trường ........................... long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đó chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

See also  TOP 40 tranh vẽ 20/11 đẹp 2022

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

……………………………………………………………..............

……………………………………………………………..............

……………………………………………………………..............

Về phía Nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ……………………….. - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ cũng về dự Đại hội ngày hôm nay. (vỗ tay).

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội.

Kính thưa các đồng chí

Thưa toàn thể Đại hội

Sau đây tôi xin thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội;

* Về chương trình Đại hội:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội qui, qui chế Đại hội

4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022

10. Bầu Bí Thư chi bộ.

11. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

12. Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

* Về Nội quy, quy chế Đại hội:

Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên tắc Điều lệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ. Đại hội thống nhất quy chế làm việc như sau:

See also  Tổ chức sinh nhật cho bé 1 tuổi 2022

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2017 - 2020; Quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

2. Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

- Đại hội làm việc từ .....ngày .... tháng .... năm 2020 đến khi kết thúc

- Địa điểm: Phòng hội đồng trường ............................

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

Trang phục: Chỉnh tề phù hợp phong cách nhà giáo

- Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội.

- Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

- Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút). Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đại hội thông qua Đoàn thư ký có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO - ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội.

Thư ký: Ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu: Có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.

See also  Lời chúc, thông điệp và trích dẫn nhân ngày bác sĩ 2022

Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.

- Nếu Đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội

Đại biểu nào nhất trí với nội qui, qui chế Đại hội cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí ………..%

4. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Sau đây tôi xin giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Theo kết quả của Đại hội trù bị ngày.... tháng ... năm 2020 thì đoàn Chủ tịch gồm có 3 đ/c:

1) Đ/c: ……………………….. – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c: ……………………….. – P. BT chi bộ.

3) Đ/c: ……………………….. – Chi ủy viên.

Thư ký Đại hội:

1) Đ/c: ……………………….. - TK tường trình.

2) Đ/c: ……………………….. - TK nghị quyết

Nếu Đại hội nhất trí một lần nữa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đã thống nhất cao để BTC hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính mời đoàn Chủ tịch và thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

5. Báo cáo chính trị Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể đại hội.

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………………….. – BTCB-HT nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Xin kính mời đồng chí.

Tải file để tham khảo nội dung chi tiết

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply