Kịch bản ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 2021 (2 mẫu) 2022

Or you want a quick look: Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 gồm 2 mẫu, cùng các bài hát về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân cho các bạn than khảo, để chuẩn bị thật tốt cho ngày hội.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hàng năm vào ngày 18/11Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hàng năm vào ngày 18/11

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2021 được tổ chức vào ngày 18/11, chính là dịp để người dân ở các khu dân cư thắt chặt tình đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, phát huy tinh thần yêu nước. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm mẫu lời dẫn chương trình để chuẩn bị thật tốt cho ngày hội sắp tới.

Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham khảo: Bài phát biểu Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày nào?

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được quy định cụ thể tại Điều 11 Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015, theo đó: Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kịch bản chương trình đại đoàn kết toàn dân tộc - Mẫu 1

1. Văn nghệ chào mừng

2. Ổn định tổ chức - Chào cờ

3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu khách:

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các đ/c trong ban CTMT thôn và toàn thể nhân dân thôn...............................

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố............... lần thứ……, chào mừng 91 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ….. của đảng.

Hôm nay, ngày….. tháng …… năm 2021, Ban công tác Mặt trận, cán bộ và nhân dân thôn Trường Xuân tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư Thôn................, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng khu dân cư.

Rất vinh dự cho nhân dân Thôn ........................ về dự với ngày hội đại đoàn kết dân tộc hôm nay còn có sự hiện diện của các vị khách quý!

Xin trân trọng giới thiệu!

Về phía huyện có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

Về phía xã có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

Về phía thôn có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cùng toàn thể các cụ, ông, bà và nhân dân thôn........................ cũng về dự.

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

- Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông.......................... trưởng BCTMT thôn........................ lên ôn lại lịch sử và truyền thống của mặt trận tổ quốc Việt Nam, vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

- Tiếp theo chương trình xin chân trọng kính mời ông............................... – Trưởng thôn....................... lên thông qua báo cáo tổng kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, nhiệm vụ nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Vừa rồi hội nghị đã được nghe Ông............................. – Trưởng thôn......................... lên thông qua báo cáo tổng kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, nhiệm vụ nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Sau đây xin mời các vị đại biểu đại diện hộ gia đình có ý kiến đóng góp cho bản báo cáo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu ông......................... TBCTMT thôn.............. công bố danh sách hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2021.

- Xin trân trọng kính mời ông.............................trưởng thôn.................. thông qua danh sách và trao thưởng cho cá nhân các gia đình, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

- MTTQVN kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn coi trọng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp vói sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại, Lãnh đạo nhân dân Việt Nam liên tiếp giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập của tổ quốc, tự do hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết thành một chân lý:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công

Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, là đường lối căn bản, lâu dài trước sau như một của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Sau đây xin trân trọng kính mời ông:……………………………..

Đại diện cho ĐU - HĐND - UBND huyện................ lên phát biểu chỉ đạo hội nghị và trao quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn

Tôi xin phép được thông qua 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lên nhận quà:

……………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………….....................

Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông:………………….

Đại diện cho ĐU - HĐND - UBND xã.................... lên phát biểu ý kiến.

- Thành tựu trong những năm qua mà các hộ gia đình trong thôn................................. đã đạt được là điều kiện hết sức quan trọng để tăng cường và tiếp tục mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và tạo điều kiện thuận lợi để chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân tăng lên, trở trành nhân tố căn bản đảm bảo sự ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân địa phương, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.

- Sau đây xin kính mời ông:.......................... TBCTMT thôn......................... lên phát động thi đua đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021.

BẾ MẠC

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con nhân dân thôn...........................

- Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chương trình ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 ở khu dân cư chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra.

- Sau đây xin kính mời ông:.............................. TBCTMT thôn....................... lên phát cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

Kịch bản chương trình đại đoàn kết toàn dân tộc - Mẫu 2

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân khu ....................!

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của UBMTTQ xã ......................, thực hiện Nghị quyết lãnh chỉ đạo của Chi bộ ..................... về việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Trong không khí tưng bừng phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Hôm nay Ban công tác Mặt trận và nhân dân khu ................................ dưới sự chỉ đạo của cấp Ủy chi bộ long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ............... năm 2021.

Đây là dịp để toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong khu ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa sự gắn bó tình dân nghĩa Đảng và xây dựng thành công Nông thôn mới.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban tổ chức, cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân trong khu lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công. Chúc cho Ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

See also  5 Cách làm Bột Chiên Mắm Ớt ngon tại nhà: lạ miệng, đậm đà hơn 2022

Để chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư hôm nay, đội văn nghệ khu ................. xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý và bà con nhân dân những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính những thành viên khu .............. trình diễn.

Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong dân tộc Việt Nam. Và hôm nay trong ngày Hội long trọng ý nghĩa này, chúng ta cùng hướng về Người qua nhạc phẩm “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” của nhạc sĩ An Thuyên qua sự thể hiện của chị ...................... Kính mời quý vị và bà con cùng thưởng thức.

Vâng kể sao hết công ơn của Người. Hình ảnh của Bác kính yêu như lồng trong hình ảnh của ĐCSVN quang vinh. “Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta. Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa”. Tiếp theo mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc “Em là mầm non của Đảng” sáng tác Mộng Lân qua phần trình bày của em ............... Xin quý vị hãy vỗ tay hưởng ứng khi em trình bày ca khúc.

Kính thưa mỗi gia đình như một tế bào của xã hội, mỡi gia đình ấy có ấm no hạnh phúc thì xã hội mới ngày càng phát triển phồn vinh. Và hôm nay, đến với ngày hội của khu ta, các Sao nhí của khu cũng xin được góp vui một tiết mục múa giản dị mà sâu sắc “Gia đình nhỏ hạnh phúc to” – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung . Mời quý vị đại biểu và bà con hãy thưởng cho các Sao nhí của khu một tràng pháo tay giòn giã.

Trong những bài hát về Xuân, “Cung đàn mùa xuân“ của Nhạc sĩ Cao Việt Bách có lẽ là một trong những bài hát hay nhất, luôn được nhiều thế hệ chờ đón. Và hôm nay cúng ta hãy cùng một lần nữa sống lại cảm xúc hạnh phúc vô biên của mùa xuân 1975 của ca khúc qua sự thể hiện của anh ............ Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng! Thưa quý vị.... những ca sĩ cây nhà lá vườn của khu còn nhiều, song do thời gian của buổi lễ có hạn nên chương trình văn nghệ xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, ngày càng quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho sự phát triển của khu dân cư. Chúc toàn thể bà con trong khu luôn mạnh khỏe, đoàn kết, đổi mới và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn.

Chào cờ!

Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ................., Bí thư Chi bộ khu ................. lên khai mạc buổi lễ.

Kính thưa quý vị. Đã là người Việt Nam có lẽ không ai không thuộc những câu thơ dạy về đoàn kết của Bác Hồ:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”

Truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh điều đó. Bác cũng đã dạy: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân; coi đó là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cách mạng, bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Ðảng, phù hợp với đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi ra đời, ngày 18-11-1930, Đảng ta đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, con đường đã chọn. Suốt 91 năm qua, với các phương thức hoạt động, hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ........................ - lên ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc VN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay Trân trọng kính mời ông.

Kính thưa quý vị.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song trong năm qua Khu ........................... dưới sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của chi bộ khu, cán bộ và nhân dân khu ...................... đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, khắc phục mọi khó khăn vươn lên xây dựng đời sống kinh tế văn hóa xã hội mọi mặt và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông ............................ Bí thư chi bộ lên trình bày báo cáo tổng kết công tác thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của khu ..................... năm 2021.

Vừa rồi toàn thể ngày hội đã nghe báo cáo sơ kết công tác thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của khu ...................... năm 2021. Để cho bản báo cáo thêm hoàn thiện sau đây mời các ý kiến thảo luận đóng góp cho bản báo cáo đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Trong năm qua cán bộ và nhân dân trong khu ............................. chúng ta đã thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế gia đình và góp phần đóng góp cho sự phát triển KTXH của địa phương và đất nước. Tại hội nghị khu dân cư đã bình bầu một cách dân chủ, công khai các gia đình Đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2021 để đề nghị và đã được cấp trên công nhận. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông .................... - Đảng ủy viên. Trưởng ban văn hóa xã lên công bố quyết định và thông qua danh sách gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa năm 2021 của khu ................. Xin kính mời ông.

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể bà con nhân dân. Trong những năm qua, khu ........................ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Tại ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ..................... của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ........................... - ủy viên Ban thường vụ Huyện Ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra huyện.................... thay mặt cho lãnh đạo Huyện Ủy, UBND, UBMTTQ huyện................ và các vị đại biểu về dự ngày hội hôm nay lên phát biểu chỉ đạo và chia vui cùng ngày hội. Xin trân trọng kính mời ông.

Giới thiệu ông ...................... trưởng ban Công tác mặt trận khu lên cảm ơn và đáp từ.

Kính thưa quý vị. Thưa toàn thể bà con khu ....................

Công tác Mặt trận ở khu dân cư năm qua đã thu được rất nhiều kết quả và những thành công nhất định, song cũng còn nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong khu cần tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết, nỗ lực cố gắng hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KTXH năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã................. nhiệm kì 2021 - 2021 mà Chi bộ và Đảng bộ đã đề ra.. Sau đây Xin mời Ban công tác mặt trận khu dân cư lên phát động phong trào thi đua năm 2021 và các thành viên của ban công tác mặt trận kí cam kết. Xin kính mời Ông ........................... - Ủy viên ban công tác Mặt trận khu .............

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể bà con khu dân cư.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và đoàn kết, Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ........... đã thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin giới thiệu và kính mời Ông .................... - trưởng ban công tác Mặt trận khu lên bế mạc Ngày hội. Xin trân trọng kính mời ông.

Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 35/HD-MTTW-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Để thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và trong bối cảnh cả nước vừa tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 như sau:

See also  Thế vận hội mùa đông bắt đầu tổ chức từ năm nào, ở đâu, có những môn thi đấu gì? 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để tập hợp, đoàn kết Nhân dân ở khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh. Ngày hội nhằm ghi nhận kết quả của cộng đồng dân cư, biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng.

- Việc tổ chức Ngày hội nhằm tạo khí thế thi đua sối nổi, động viên tinh thần cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, dịch bệnh, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Yêu cầu

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở tất cả các cộng đồng dân cư trong cả nước.

- Ngày hội tổ chức vừa đảm bảo thiết thực và huy động được đông đảo tham gia của cả cộng đồng, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phần Lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung phần Hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia của người dân.

- Việc tổ chức Ngày hội đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 91 năm qua; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

(có đề cương tuyên truyền kèm theo).

1.2. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương.

- Tuyên truyền thông qua cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các đoàn thể Nhân dân.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Triển khai một số hoạt động trước khi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

2.1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo Hướng dẫn số 23/HD-MTTW-BTT, ngày 24/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

2.2. Tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng giàu đẹp thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các mô hình tự quản tự quản tại cộng đồng.

2.3. Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, khó khăn tại địa phương…

2.4. Tổ chức xây dựng, khánh thành Nhà Đại đoàn kết, các công trình dân sinh ở cộng đồng nhân dịp Ngày hội.

2.5. Lựa chọn và đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2.6. Vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp tổ chức Ngày hội.

2.7. Vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa và tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ phố, trồng và chăm sóc cây xanh; chỉnh trang khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp…

3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

3.1. Thành phần tham gia Ngày hội:

- Toàn thể Nhân dân hoặc đại diện gia đình ở khu dân cư, liên khu dân cư; người dân đi làm ăn xa quê hương; cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các cấp đóng trên địa bàn.

- Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho cộng đồng dân cư.

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của thôn, xã đến dự Ngày hội.

- Đối với các địa phương khu vực biên giới, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, có thể mời đại diện một số gia đình nước bạn láng giềng giao lưu, dự Ngày hội nhằm chia sẻ tình đoàn kết hữu nghị giữa các địa phương của các nước láng giềng với Việt Nam.

3.2. Về quy mô tổ chức Ngày hội và vai trò chủ trì tổ chức:

Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương, việc tổ chức Ngày hội được thực hiện quy mô sau và bảo đảm vai trò chủ trì tổ chức:

- Tổ chức Ngày hội ở 01 khu dân cư: do Ban Công tác Mặt trận chủ trì;

- Tổ chức Ngày hội từ 02 khu dân cư trở lên: do liên Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp chủ trì;

- Tổ chức Ngày hội trong phạm vi toàn xã: do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

3.3. Hình thức trang trí:

- Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn khu dân cư.

- Ma két trang trí nơi tổ chức phần Lễ của Ngày hội:

(Biểu trưng của Mặt trận)

NGÀY HỘI
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)……. xã (phường, thị trấn)….

Ngày….. tháng…. năm 2021

3.4. Thời gian tổ chức:

Thời gian tổ chức Ngày hội 01 ngày, tập trung trong khoảng từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021.

3.5. Chương trình Ngày hội:

* Phần Lễ (tổ chức không quá 90 phút):

(1) Văn nghệ chào mừng.

(2) Chào cờ.

(3) Ôn lại 91 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam và tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

(4) Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (tổ chức ở 01 khu dân cư) hoặc liên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (nếu tổ chức liên khu dân cư) hoặc Ủy ban MTTQ cấp xã (nếu tổ chức toàn xã, phường, thị trấn), gồm các nội dung chính:

- Tiêu đề báo cáo: Báo cáo kết quả nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (đối với địa bàn nông thôn) hoặc xây dựng đô thị văn minh (đối với địa bàn đô thị);

- Khái quát lịch sử, truyền thống của cộng đồng dân cư;

- Tình hình đời sống Nhân dân trong cộng đồng dân cư hiện nay (có so sánh với năm trước);

- Kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (có nêu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư); mục tiêu và cách thức thực hiện trong thời gian tới.

(5) Các đại biểu trao đổi, thảo luận.

(6) Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình (nếu có).

(7) Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư (theo Hướng dẫn số 83/HD-MTTW-BTT, ngày 8/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đánh giá kết quả và khen thưởng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”).

(8) Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà (nếu có).

(9) Phát động Nhân dân ở cộng đồng dân cư hưởng ứng thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(10) Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi Lễ.

* Phần Hội (có thể tổ chức trước hoặc sau phần Lễ):

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng (chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội).

See also  Các dịch vụ tổ chức sinh nhật cho bé yêu tại nhà hàng của Kool Style 2022

- Tùy từng điều kiện các khu dân cư có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” phù hợp.

- Đối với các khu dân cư đô thị nên tổ chức phần Hội tại các nơi công cộng theo hình thức sân khấu hóa nhằm tạo không khí sôi nổi và thu hút sự tham gia của bà con ở khu dân cư.

4. Về phối hợp mời các đồng chí lãnh đạo các cấp tham dự Ngày hội

Trung ương sẽ tổ chức các hoạt động mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Ngày hội Đại đoàn kết gắn với hoạt động về nguồn tại một số địa bàn khu di tích lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Nam, Tây Ninh và một số địa phương khác.

- Đối với các đồng chí lãnh đạo Trung ương: Do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp các cơ quan có liên quan và Mặt trận cấp tỉnh mời dự.

- Đối với các đồng chí lãnh đạo địa phương: Do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp mời dự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội của tỉnh (thành phố); hướng dẫn Mặt trận cấp huyện, xã, khu dân cư tổ chức thực hiện, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ các cấp với chính quyền, các ngành chức năng và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo và tổ chức Ngày hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia tổ chức Ngày hội; phát huy vai trò trách nhiệm của Bí thư chi bộ khu dân cư và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trưởng Ban Công tác Mặt trận với Trưởng thôn và các đoàn thể trong tổ chức Ngày hội.

- Báo cáo và tham mưu văn bản chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy (thành ủy) phân công các đồng chí cấp ủy dự Ngày hội ở địa bàn phụ trách; nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy của địa phương trong việc chỉ đạo và tham dự Ngày hội.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các khu dân cư tổ chức Ngày hội đạt hiệu quả.

- Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư; khen thưởng các khu dân cư, gia đình tiêu biểu.

- Năm 2021, lấy chủ đề về bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sáng - xanh- sạch đẹp; phòng chống dịch bệnh ở khu dân cư để hướng dẫn tổ chức các nội dung trong Ngày hội (chọn nội dung, chủ đề phù hợp để khu dân cư thực hiện trong Ngày hội, trọng tâm là những vấn đề thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương).

- Phối hợp cơ quan báo chí để tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.

- Các tỉnh trong vùng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm đánh giá, ghi nhận kết quả Nhân dân ở khu dân cư và động viên Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

- Các tỉnh có đường biên giới với nước bạn, xin ý kiến cấp ủy về việc mời nhân dân địa phương giáp biên của nước bạn dự Ngày hội của địa phương khu vực biên giới.

- Riêng các địa phương có điểm di tích lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động xây dựng Kế hoạch, báo cáo tỉnh ủy, thành ủy, phối hợp với Ủy ban Nhân dân và các ban, ngành liên quan để chuẩn bị tổ chức Ngày hội gắn với hoạt động về nguồn tại các điểm di tích lịch sử (theo Kế hoạch số 155/KH-MTTW-BTT, ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương về phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hướng dẫn số 23/HD-MTTW-BTT, ngày 24/03/2021 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

2. Đề nghị các cơ quan Trung ương tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội

- Hướng dẫn các cấp Đoàn, Hội phối hợp với Mặt trận cùng cấp tổ chức Ngày hội.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội ở một số địa phương.

- Có kế hoạch và phối hợp tặng quà, động viên các địa phương khó khăn trong dịp tổ chức Ngày hội.

3. Về thông tin, báo cáo và đầu mối tiếp nhận thông tin, báo cáo

- Đề nghị cơ quan Trung ương các tổ chức thành viên thường xuyên cập nhật thông tin tham dự Ngày hội của các đồng chí lãnh đạo tại các địa phương gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình tổ chức Ngày hội, trước ngày 25/11/2021 có báo cáo nhanh tổng hợp tình hình tổ chức Ngày hội gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

- Giao Ban Phong trào chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu và giúp Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, tổng hợp thực hiện Hướng dẫn này (đầu mối tiếp nhận thông tin, báo cáo cáo: Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, địa chỉ email: [email protected] - ĐT: 0243.9287.402).

Căn cứ Hướng dẫn này và tình hình thực tế phòng, chống dịch bệnh Covid -19 ở địa phương, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho phù hợp.

Nơi nhận:

- Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam (để b/c);
- PCT- TTK Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam (để b/c)
- Các đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực các tỉnh, thành ủy;
- Các tổ chức thành viên của Mặt trận;
- Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam;
- Lưu VT, BPT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã Ký)
Trương Thị Ngọc Ánh

Những bài hát về Ngày hội đại đoàn kết

Cùng nhau đi hồng binh

Cùng nhau đi Hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh

Nào anh em nghèo đâu
Liều thân cho đời sống
Mong thế giới đại đồng
Tiến lên quân Hồng

Đời ta không cần lo
Nhà ta không cần tiếc
Làm sao cho toàn thắng
Ta mới sống yên vui

Kết đoàn

Vai sánh vai tiến bước trên đường dài sá chi.
Đem sức trai bền tâm chí, kết đoàn vui trong tình thân yêu.
Cùng đi nhịp lòng ca dưới ánh mai hồng,
đàn chim hót ca trong ngàn mây tươi thắm vươn mình đón chào Á!
Ha! Đoàn ta vui.
Lòng bốc lên một niềm thân ái. Á!
Ha! Đoàn ta vui.
Nào đi lên chúng ta kết đoàn.

Làm theo lời Bác măng non sẵn sàng

Em là thiếu nhi thành phố Bác Hồ

Tự hào điểm tô trang sử oai hùng

Cùng học tập chăm ngoan, cùng lao động hăng say

Mau tiến lên dưới cờ Đội sáng soi!

Em là thiếu nhi nòi giống Tiên Rồng

Tự hào biết bao thế hệ Bác Hồ

Cùng xây dựng tinh thần đòan kết

Cùng hòa chung trong tình thân ái

Mau tiến lên hát vang ca xây đời!

Làm theo lời Bác, Măng non sẵn sàng, em luôn ghi sâu 5 câu của Bác

Lời sông biển núi năm xưa hát vang

Em yêu non nước Việt Nam!

Vua Hùng dựng nước, Bao cha anh giữ nước

Hôm nay em học thuộc bài lịch sử

Miền xuôi, rừng núi, sông sâu, hay biển đảo

Măng non làm theo lời Bác!

Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta

Vinh quang thay Mặt trận tổ quốc ta, dưới lá cờ Đảng-sóng gió vượt qua,

Trùng trùng lớp lớp xông pha, toàn dân một khối hát chung bài ca...

Muôn con tim hướng về ánh thái dương, Giáo - Lương kinh thượng một mái nhà chung,

Người người cùng sát vai nhau, niềm tin vững bước tiến theo lời Bác.

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết! Thành công thành công đại thành công!

Rạng danh non nước tiên rồng, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng...

Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết! Thành công thành công đại thành công!

Rạng danh non nước tiên rồng, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng...

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply