Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức 2022

Or you want a quick look: Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 - 2021

Để buổi Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức năm 2020 - 2021 diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ thì không thể thiếu mẫu kế hoạch, kịch bản được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để chuẩn bị thật chu đáo.

Đây là bản kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức từ khâu chuẩn bị, phân công công tác, dự trù kinh phí.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT………
TRƯỜNG ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Số /KH-THCS ĐL….. ngày…tháng .. năm......

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 - 2021

Thực hiện công văn số: …/PGD&ĐT-LĐLĐ ngày.. tháng…năm 20… của Phòng và Liên Đoàn lao động huyện………... về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 - 2021.

Nay Nhà trường và Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức Hội nghị CBCCVC đầu năm học 2020 - 2021 với nội dung như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Phát huy dân chủ trong hoạt động nhà trường để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục trong năm học 2020 - 2021.

See also  550+ Kí tự đặc biệt Facebook và cách đổi tên đặc biệt FB 2022

2. Thống nhất nội dung nghị quyết hội nghị CBCCVC của đơn vị. Thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp, biện pháp thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

3. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, dân chủ, đoàn kết, thiết thực và thống nhất của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.

II. Nội dung hội nghị:

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức hội nghị ở tổ trước ngày .........

- Thời gian tổ chức hội nghị toàn trường ngày ........

2. Địa điểm: Tại trường ………....

3. Thành phần:

- Đại biểu mời: Lãnh đạo phòng giáo dục; Lãnh đạo LĐLĐ huyện; Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã ………...; đại diện hội cha mẹ học sinh.

- Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

4. Nội dung:

- Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học qua; Thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

- Thống nhất về Quy chế làm việc của đơn vị; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế Thi đua - Khen thưởng;

- Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường;

- Giải đáp thắc mắc các chế độ chính sách đối với người lao động;

- Công khai về ngân sách tài chính trong đơn vị;

- Triển khai kế hoạch hoạt động giám sát của Ban TTND; Bầu BTTND.

- Phát động thực hiện phong trào thi đua trong năm học mới.

See also  Cách xử lý tình trạng không tải được video trên Cốc Cốc 2022

5. Tổ chức thực hiện:

a. Phân công chuẩn bị nội dung:

- Phân công đồng chí ………... soạn dự thảo: Báo cáo tình hình đầu năm và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Quy chế Thi đua - khen thưởng gửi các tổ thảo luận, góp ý hoàn thành trước ngày .........

- Phân công đồng chí ………... soạn dự thảo: Quy chế làm việc và lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung hoàn thành trước ngày .........

- Phân công đồng chí ………... soạn dự thảo: Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung hoàn thành trước ngày ..........

- Phân công đồng chí ………... - Kế toán soạn dự thảo: Quy chế chi tiêu nội bộ; Chuẩn bị báo cáo công tác tài chính đến ......... và Dự toán tài chính năm học 2020 - 2021.

- Phân công đồng chí ………... - Thư ký hội đồng: Dự thảo Nghị quyết hội nghị CBCCVC; Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức; Tổng hợp kết quả đăng ký thi đua của cá nhân và tập thể theo mẫu quy định, thời gian hoàn thành trước ngày .......

- Phân công đồng chí ………...- BTTND: Chuẩn bị báo cáo hoạt động của BTTND và phương hướng hoạt động của BTTND trong năm học mới.

- Phân công đồng chí………...- Nhân viên văn phòng: Chuẩn bị phô tô, in ấn tài liệu; chuẩn bị nước uống phục vụ hội nghị.

See also  TOP 15 bài thơ Quốc tế thiếu nhi 1/6 hay 2022

b. Phân công chuẩn bị trang trí hội nghị: (Chi Đoàn Giáo viên)

- Chuẩn bị phòng họp hội nghị (30 chỗ ngồi). Bàn chủ tọa (02 chỗ ngồi); bàn thư ký (02 chỗ ngồi); bàn đại biểu (05 chỗ ngồi), tất cả có khăn trải bàn và bình hoa. Chuẩn bị loa máy âm thanh và bục phát biểu. Có cây xanh trong phòng hội nghị và trên khán đài.

- Băng rôn: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CBCCVC TRƯỜNG ........... NĂM HỌC 2020 - 2021”

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 - 2021. Đề nghị các các đồng chí được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- PGD (b/c):
- BLĐ trường;
- CTCĐ (p/h);
- Các tổ trưởng;
- Các đồng chí được phân công;
- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply