Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức 2022

Or you want a quick look: ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kính gửi: Phòng Quản trị Nhân sự

Tôi tên: …………..................................................., sinh ngày:…………….........

Quê quán: ………………………………..........................................…...................

Hiện đang công tác tại :….............……………. thuộc .......................................

Chức danh/Chức vụ:……………………………….............................................

Mã số ngạch: …………......................................................................................

Loại hợp đồng (Biên chế, HĐ trong BC, Hợp đồng, HĐ theo NĐ 68): .…………

Lý do xin cấp lại thẻ: ...............................................................................................

.……………………………………………………………………………………………

Kính mong Phòng Quản trị Nhân sự xem xét và chấp thuận nhằm giúp cho tôi thuận lợi trong công tác.

Xin chân thành cảm ơn!

.............., ngày tháng năm

PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KÍNH ĐƠN

Ghi chú:

- Ảnh 3x4
- Lệ phí khi làm thẻ( liên hệ: P.CTSV-HS)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

See more articles in the category: Lời chúc
See also  5 Cách nấu Cơm Rang Thịt Gà cực ngon như tại nhà hàng 2022

Leave a Reply