Đơn đăng ký dự xét chức danh nghề nghiệp ngành y tế 2022

Or you want a quick look: Mẫu đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành y tế

Bạn muốn được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành Y tế? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết viết đơn xin đăng ký dự xét như thế nào, nội dung trong đơn ra sao? Sau đây Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn mãu đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải bài viết tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

...........ngày......tháng......năm ...........

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH

NGHỀ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên tôi là:............................................................. Nam, nữ:...............................

Ngày sinh:..........................................................................................................

Quê quán::..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú::..........................................................................................

Chỗ ở hiện nay::..................................................................................................

Điện thoại liên lạc::............................................................................................

Địa chỉ báo tin:...................................................................................................

Trình độ chuyên môn đào tạo:............................................................................

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ:......................................................................

Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp:..............................................................

Hệ số lương hiện hưởng:...........................; Thời gian xếp lương:.....................

Sau khi nghiên cứu điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của ………………………… Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

See also  Kịch bản Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 2022

Tôi làm đơn này đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thông báo của quý cơ quan.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này, hồ sơ dự xét gồm:

1. Sơ yếu lý lịch viên chức (theo Mẫu số 2 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ);

2. Bản nhận xét, đánh giá viên chức;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan, gồm ………(có chứng thực);

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; quyết định lương hiện giữ;

6. Hai phong bì (có ghi địa chỉ); 02 ảnh cỡ 4x6.


Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply