Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Phú Hộ, Phú Thọ năm 2015 2022

Or you want a quick look: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Phú Hộ, Phú Thọ năm học 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh. Đề thi học kì 2 môn Toán có đáp án kèm sẽ giúp các em học sinh tự ôn luyện và vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập Toán để đạt được kết quả tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Sau đây, mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đề thi.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có bảng ma trận đề thi

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỘ

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II

NĂM HỌC: 2015- 2016

MÔN TOÁN – KHỐI 2

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 3 trăm, 4 đơn vị viết là:

A. 3004 B. 34 C. 304 D. 403

Đọc số vừa tìm được: ..........................................................

Câu 2: Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là:

See also  TOP ứng dụng ghi âm cuộc gọi trên iPhone 2022

A. 400 B. 4 C. 40 D. 48

Câu 3: Dãy số nào xếp theo thứ tự tăng dần?

A.742, 427, 724, 472
B. 427, 472, 724, 742
C. 742, 724, 427, 472
D. 427, 472, 742, 724

Câu 4: Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998 B. 999 C. 987 D. 1000

Câu 5: Khi kim dài chỉ số 3, kim ngắn chỉ qua số 10 thì đồng hổ chỉ mấy giờ?

A.3 giờ 10 phút B. 10 giờ 15 phút
C. 10 giờ 3 phút D. 3 giờ kém 10 phút

Câu 6: Cho hình tam giác có độ dài ba cạnh là 2cm, 30mm,15mm. Vậy chu vi hình tam giác là:

A. 65 B. 47mm C. 65cm D. 65mm

Phần II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

100 - 74

45 + 29

849 – 426

7 + 752

Bài 2: > , < , =

1km ... 300 m + 600m 40 cm + 60 cm ... 2m

10dm ..... 10 cm + 90cm 5 dm + 50cm .... 1m

Bài 3:

a) Tính

421m + 35m : 5 =........................

= .......................

45 : 5 x 1 = ......................

b) Tổng của hai số là số tròn chục lớn nhất có ba chữ số, biết một số hạng là 490. Tìm số hạng còn lại.

Bài 4: Có một số quả cam chia đều vào 8 đĩa, mỗi đĩa 5 quả cam. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 5: Trong hình bên:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Có...... hình tam giác

Có..... hình tứ giác

Đáp án - thang điểm môn Toán học kì 2 lớp 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

See also  Những câu chúc Tết, chúc mừng năm mới bằng tiếng Trung 2022 2022

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5. B

Câu 6. D

Phần II. Tự luận

Bài 1 (1 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

KQ: 26,74, 423, 759

Bài 2 (1 điểm). Mỗi dấu điền đúng cho 0,25 điểm

1km > 300 m + 600m 40 cm + 60 cm < 2m

10dm = 10 cm + 90cm 5 dm + 50cm = 1m

Bài 3:

a) (1 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 đ

421m + 35m : 5 = 421m +7m = 428m

45: 5 x 1= 9 x 1 = 9

b) (1 điểm) Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là 990.

Tổng hai số là 990 (0,5đ)

Số hạng còn lại là: 990 – 490 = 500 (0,25 đ)

Đáp số: 500 (0,25 đ)

Bài 4 (2 điểm)

Tóm tắt: (0,5 điểm)

Có tấ cả số quả cam là: (0,5 điểm)

5 x 8 = 40 (quả) (0, 75)

Đáp số: 40 quả (0,25)

Bài 5: (1 điểm)

- Có 6 hình tam giác (0,5 đ)

- Có 7 hình tứ giác (0,5 đ)

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply