Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào 2022

Or you want a quick look: Giải KHTN Lớp 6 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Giải bài tập SGK Khoa học Tự nhiên 6 trang 67, 68, 69 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào của Chương V: Tế bào.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi của bài 19 Chương 5 trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải KHTN Lớp 6 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Phần mở đầu

❓Tuy có kích thước nhỏ nhưng tế bào có thể thực hiện được các quá trình sống cơ bản. Vậy tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào và chúng có chức năng gì để có thể giúp tế bào thực hiện những quá trình sống đó?

See also  7 Cách làm bánh Nậm Huế ngon ngất ngây cho mọi nhà! 2022

Trả lời:

Tế bào được cấu tạo từ các thành phần cơ bản: màng tế bào, tế bào chất, nhân và vật chất di truyền.

I. Cấu tạo của tế bào

Câu 1

❓Quan sát hình 19.1, nêu các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng.

Trả lời:

Thành phần chính của tế bào:

 • Màng tế bào: Tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.
 • Tế bào chất: Là nơi xảy ra của các hoạt động trao đổi chất (hấp thụ chất dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng, tạo ra các chất để tăng trưởng, ...)
 • Nhân: Nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

Câu 2

❓Trên màng tế bào có rất nhiều lỗ nhỏ li ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của những lỗ nhỏ này là gì?

Tế bào

Trả lời:

Những lỗ nhỏ li ti trên màng tế bào là nơi thực hiện sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường bên ngoài.

II. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

❓Quan sát hình 19.2, mô tả sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Hình 19.2

Trả lời:

Sự khác nhau:

 • Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh (không có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất)
 • Tế bào nhân thực đã có nhân hoàn chỉnh, vật chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân.
See also  30++ Câu chúc mừng sinh nhật tiếng anh ngắn gọn 2022

III. Tế bào động vật và tế bào thực vật

Câu 1

❓Quan sát hình 19.3, lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.

Hình 19.3

Trả lời:

Tế bào động vậtTế bào thực vật
Giống nhau

Đều có những thành phần cơ bản:

 • Màng sinh chất, tế bào chất và nhân
 • Các bào quan: Ti thể, thể Gôngi, lưới nội chất mang ribôxôm.
 • Trong nhân là nhân con và chất nhiễm sắc (ADN).
Khác nhau
 • Không có vách xenlulozơ
 • Không có lục lạp nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ → dị dưỡng.
 • Có trung thể
 • Có lizôxôm (thể hòa tan).
 • Không có không bào chứa dịch, chỉ có không bào tiêu hóa, không bào bài tiết.
 • Có vách xenlulozơ bảo vệ.
 • Có các lạp thể đặc biệt là lục lạp → tự dưỡng.
 • Chỉ có trung thể ở tế bào thực vật bậc thấp
 • Không có lizôxôm
 • Có không bào chứa dịch lớn.

Câu 2

❓Những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có liên quan gì đến hình thức sống khác nhau của chúng? Cấu trúc nào của tế bào nào giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như động vật?

Trả lời:

- Điểm khác nhau lớn nhất giữa thực vật và giới động vật là khả năng quang hợp.

 • Thực vật là sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ từ năng lượng mặt trời và chất vô cơ. Có những loại thực vật vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng (như cây bắt ruồi). Nhưng nếu không có ruồi, các cây này vẫn sống vì chúng vẫn có khả năng quang hợp.
 • Động vật là sinh vật dị dưỡng, không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nên chúng phải ăn các sinh vật khác.

- Thành tế bào của tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như ở động vật.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Xử lý sự cố Windows Update không hoạt động với 5 bước đơn giản 2022

Leave a Reply