Bảng lương mới của giáo viên năm 2021 (áp dụng từ 20/03/2021) 2022

Or you want a quick look: Bảng lương giáo viên 2021 mới nhất

Ngày 02/02/2021, Bộ GD&ĐT ban hành 4 Thông tư là: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non công lập từ ngày 20/3/2021.

Bảng lương giáo viên 2021 mới nhất

Cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bảng lương giáo viên Mầm non năm 2021

(đơn vị tính: 1000 đồng)​

Nhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9Bậc 10Bậc 11Bậc 12
Viên chức loại A1
Hệ số lương2.342.673.003.333.663.994.324.654.98
Mức lương3.4873.9784.4704.9175.4535.9456.4376.9297.420
Viên chức loại A0
Hệ số lương2.102.412.723.033.343.653.964.274.584.89
Mức lương3.1293.5914.0534.5154.9775.4395.9006.3626.8247.286
Viên chức loại B
Hệ số lương1.862.062.262.462.662.863.063.263.463.663.864.06
Mức lương2.7713.0693.3673.6653.9634.2614.5594.8575.1555.4535.7516.049
 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98)
 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89)

 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06)

Bảng lương chính thức của giáo viên Tiểu học năm 2021

Bảng lương giáo viên Tiểu học năm 2021 cụ thể như sau (đơn vị tính: 1000 đồng):

Nhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9Bậc 10Bậc 11Bậc 12
Viên chức loại A1
Hệ số lương2.342.673.003.333.663.994.324.654.98
Mức lương3.4863.9784.4704.9625.4535.9456.4376.9297.420
Viên chức loại A0
Hệ số lương2.102.412.723.033.343.653.964.274.584.89
Mức lương3.1293.5914.0534.5154.9775.4395.9006.3626.8247.286
Viên chức loại B
Hệ số lương1.862.062.262.462.662.863.063.263.463.663.864.06
Mức lương2.7713.0693.3673.6653.9634.2614.5594.8575.1555.4535.7516.049
 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89);

 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở năm 2021

Nhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9Bậc 10Bậc 11Bậc 12
Viên chức loại A2
Nhóm 2 (A2.2)
Hệ số lương4.004.344.685.025.365.706.046.38
Mức lương5.9606.4676.9737.4807.9868.4939.0009.506
Viên chức loại A1
Hệ số lương2.342.673.003.333.663.994.324.654.98
Mức lương3.4873.9784.4704.9625.4535.9456.4376.9297.420
Viên chức loại A0
Hệ số lương2.102.412.723.033.343.653.964.274.584.89
Mức lương3.1293.5914.0534.5154.9775.4395.9006.3626.8247.286
 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);
 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).
 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Bảng lương giáo viên trung học phổ thông 2021

Nhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9Bậc 10Bậc 11Bậc 12
Viên chức loại A2
Nhóm 1 (A2.1)
Hệ số lương4.404.745.085.425.766.106.446.78
Mức lương6.5567.0637.5698.0768.5829.0899.59610.102
Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Mức lương

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000

9.506

Viên chức loại A1

Hệ số lương2.342.673.003.333.663.994.324.654.98
Mức lương3.4873.9784.4704.9625.4535.9456.4376.9297.420
 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78);

 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);

 • Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Bảng lương giáo viên, giảng viên từ ngày 01/7/2020

Bảng lương giáo viên 2020 này đề cập đến hệ số lương, mức lương của các bậc từ ngày 01/7/2020, số tiền lương tăng thêm hàng tháng từ tháng 7/2020 so với tháng 6/2020 của các đối tượng sau đây:

 1. Giáo viên trung học cao cấp
 2. Giáo viên trung học
 3. Giáo viên tiểu học cao cấp
 4. Giáo viên mầm non cao cấp
 5. Giáo viên trung học cơ sở chính
 6. Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)
 7. Giáo viên tiểu học
 8. Giáo viên mầm non
 9. Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn
 10. Giảng viên
 11. Giáo sư - Giảng viên cao cấp
 12. Phó giáo sư - Giảng viên chính

Cách tính lương giáo viên áp dụng theo công thức sau:

Lương = Hệ số lương x 1.600.000 đồng

Phụ cấp ưu đãi = Lương x 30%

Đóng bảo hiểm xã hội = Lương x 10,5% (phụ cấp ưu đãi không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội)

Thực nhận = Lương + phụ cấp ưu đãi – đóng bảo hiểm xã hội

Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp mới

Bộ GD&ĐT đang Dự thảo 4 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Điểm đáng chú ý trong dự thảo này là quy định giáo viên sẽ được hưởng lương theo 4 hạng chức danh nghề nghiệp (hiện nay là 3 hạng).

Hạng chức danh nghề nghiệpHệ số lươngChuẩn trình độ đào tạo
Giáo viên mầm nonHạng ITừ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38Có bằng cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên
Hạng IITừ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98Có bằng cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên
Hạng IIITừ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên
Hạng IVTừ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06Là giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019

Giáo viên tiểu học

Hạng ITừ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học hoặc chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy
Hạng IITừ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên
Hạng IIITừ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên
Hạng IV- Từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp- Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳngLà giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019

Giáo viên THCS

Hạng ITừ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy
Hạng IITừ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở trở lên
Hạng IIITừ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở trở lên
Hạng IVTừ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89Là giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019

Giáo viên THPT

Hạng ITừ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy
Hạng IITừ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông
Hạng IIITừ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông
See more articles in the category: Lời chúc
See also  Giải bài tập Lịch sử 6 trang 21 Chân trời sáng tạo 2022

Leave a Reply