689 Câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị (Có đáp án) 2022

Or you want a quick look: 689 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

689 Câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị có đáp án kèm theo, giúp các bạn tham khảo, luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn rất nhiều.

Bộ tài liệu này, rất hữu ích cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn Kinh tế chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

689 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

a. 1610
b. 1612
c. 1615
d. 1618

Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?

a. Antoine Montchretiên
b. Francois Quesney
c. Tomas Mun
d. William Petty

Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?

a. A. Smith
b. D. Ricardo
c. W.Petty
d. R.T.Mathus

Câu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?

a. W. Petty
b. A. Smith
c. D.Ricardo
d. R.T.Mathus

See also  Thơ 8/3 ý nghĩa tặng mẹ, vợ, người yêu.... 2022

Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?

a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN
b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn
c. Thời kỳ công trường thủ công
d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí

Câu 6. Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của:

a. Chủ nghĩa trọng thương
b. Chủ nghĩa trọng nông
c. Kinh tế chính trị cổ điển Anh
d. Kinh tế- chính trị tầm thường

Câu 7. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?

a. Học thuyết giá trị lao động
b. Học thuyết giá trị thặng dư
c. Học thuyết tích luỹ tư sản
d. Học thuyết tái sản xuất tư bản xã hội

Câu 8. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là:

a. Sản xuất của cải vật chất
b. Quan hệ xã hội giữa người với người
c. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.
d. Quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.

Câu 9. Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế:

a. Mang tính khách quan
b. Mang tính chủ quan
c. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người
d. Cả a và c

Câu 10. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế:

See also  20 lời chúc sinh nhật hay và ý nghĩa nhất cho bé 9 tuổi 2022

a. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế
b. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.
c. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào các điều kiện khách quan.
d. Cả a, b, c

................................................

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply