5 Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn năm 2020 | Hay và thuyết phục! 2022

Or you want a quick look: Mẫu đơn xin nghỉ phép việc riêng

4.7 / 5 ( 23 bình chọn )

Nhu cầu xin nghỉ phép là một trong các nhu cầu thiết yếu và khá phổ biến với mọi người. Do vậy mà các mẫu đơn xin nghỉ phép đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống mỗi chúng ta. Như các bạn thấy thì mỗi người chúng ta đều có những việc cá nhân bắt buộc chúng ta phải nghỉ phép ngăn hạn. Như: đi du lịch, nghỉ ốm, việc riêng… tùy vào từng trường hợp mà chúng ta sẽ có cách viết đơn xin nghỉ phép khác nhau.

Bài viết này Bigvn sẽ hướng dẫn cách bạn viết và cũng cấp cách mẫu xin nghỉ cho các trường hợp khác nhau mà các bạn thường gặp phải.

 

Mẫu đơn xin nghỉ phép việc riêng

Mẫu đơn xin nghỉ số 1.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

See also  17 dấu hiệu Người yêu cũ sẽ quay lại sau khi chia tay 2022

– Trưởng ( phòng bạn đang làm việc)………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Chức vụ hiện tại: …………………………………………………………………

Hiện công tác tại:…………………………………………………………

Kính đề Ban giám đốc công ty/ Ban giám đốc cơ quan, Trưởng Phòng hành chính – Nhân sự  và Trưởng bộ phận.……. cho tôi nghỉ …………..

Thời gian nghỉ: ……. ngày (Từ ngày ………..đến ngày ………..)

Nơi nghỉ: …………………….………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần: …..………………………………………….

Rất mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận

Xin trân trọng cảm ơn!

.………., ngày   tháng    năm

                                                                                             Người làm đơn

                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu 1 về tại đây.

Mẫu đơn xin nghỉ phép số 2.

Đơn xin nghỉ phép số 2Đơn xin nghỉ phép số 2

 

Tải mẫu đơn số 2 về tại đây.

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:       – Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được:

See also  Tải Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp năm 2016 - 2017 - Định dạng .DOC 2022

Nghỉ phép đi du lịch: ……………………………………………………………………….

Tại: ………………………………………………………………………………….

Từ ngày: ……………………………..…   Đến ngày: ………………………………

Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm

Ban Giám Đốc         Phòng HC – NS        Trưởng bộ phận                   Người làm đơn

(Duyệt)                      (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)

Tải về mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch tại đây.

Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi:       – Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ………………………………… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ  ngày……………đến ngày ………….….

Lý do nghỉ phép:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin tự nguyện …………(*)………… trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

See also  Hạt é và hạt chia có giống nhau không? Có phải là một loại không? 2022

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày…..tháng…..năm

Giám Đốc            Phòng HC – NS              Trưởng bộ phận                      Người làm đơn

(Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)

Ghi chú:

(*) : Tham gia đóng 100% tiền BHXH (hay không tham gia đóng BHXH)

Tải mẫu đơn này Tại đây.

Mọi người cũng tìm kiếm cho:

  • Đơn xin nhỉ phép
  • mẫu đơn xin nghỉ phép
  • mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức
  • cách viết đơn xin nghỉ phép
  • giấy xin nghỉ phép
  • mẫu đơn xin phép
  • mẫu đơn xin nghỉ phép năm
  • Đơn xin phép nghỉ ốm
  • đơn xin phép nghỉ đi du lịch
  • đơn xin phép nghỉ không lương

 

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply